Nové typy členství
1. Došlo k přejmování typů členství rozšířené => aktiv a TOP => patriot. Více informací najdete ve směrnici ORG 3/2021.
2. Časopis Turista je od roku 2022 nezávislý na typu členství a je potřeba na kartě člena zvolit, jestli o něj má člen zájem nebo ne. Hodnota je předvyplněna následovně - členové, kteří byli v roce 2021 v rozšířeném a TOP členství, mají předplatné automaticky zvolené, základní členové mají předplatné Turisty nastavené na "ne". Výchozí hodnoty upravíte v detailu každého člena.
Členské příspěvky a tiskové sestavy na rok 2022
Od 1. 12. 2021 se Evidence KČT sama překlopí na výběr příspěvků pro rok 2022. Žádáme odbory, aby si nastavili odborové členské příspěvky a poté v seznamu členů klikli na "Generování příspěvků". U odborů s více jak 100 členy může trvat delší dobu vygenerování hromadného příjmového dokladu. Pokud je to váš případ a při generování PDF dostáte chybu, opakujte prosím generování tiskové sestavy znovu.

Přihlášení

 

Uživatelská příručka

Kontakty

Hana Slabáková

Jan Čermák

Mojmír Nováček